اولین جلسه ثبت هایپرکلسترومی در اصفهان و ایران در تاریخ ۹۵.۲.۲۹ با حضور خانم دکتر صراف زادگان ، خانم دکتر حق جو ، خانم دکتر واثقی ، خانم قاری پور و آقای عربی در مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی برگزار گردید.

 

 

 

بازدیدکنندگان

  • Total Visitors: 2821