استراتژيها

 

S1  استراتژي تنوع زمينه ­هاي تحقيقاتي مرتبط با لاين اصلي تحقيقاتي مركز

S2  استراتژي طراحي نقشه توسعه فيزيكي مركز و راه اندازي بخش هاي جديد مرتبط

S3  استراتژي بررسي وبرنامه­ ريزي در سه مقطع كوتاه مدت و ميان­ مدت و بلند­مدت جهت استفاده از امكانات موجود وجذب امكانات جديد جهت اجراي طرحهاي كاربردي در             راستاي كسب درآمد

  S4استراتژي برنامه­ ريزي بلند مدت جهت تجهيز مركز و انجام تحقيقات جديد مرتبط

  S5استراتژي جذب هيات علمي تمام وقت

  S6استراتژي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مرتبط با آموزش در زمينه­ هاي تحقيقات مرتبط

 

اهداف استراتژيك

 

S1G1  ايجاد تنوع و جذابيت در زمينه­ هاي تحقيقاتي مرتبط با لاين اصلي مركز جهت جذب پژوهشگران جوان و مستعد و خلاق

S2G1  توسعه فيزيكي مركز و راه اندازي بخش هاي جديد جهت توسعه دامنه تحقيقات مرتبط  

S3G1  برنامه­ ريزي جهت استفاده حداكثري از امكانات موجود و جذب امكانات جديد و به­روز

S3G2 كسب درآمد و خوداتكايي مالي از طريق انجام پژوهش­هاي كاربردي

S4G1 ارتقا و توسعه تجهيزات مركز منطبق بر فناوري روز دنيا جهت انجام پژوهش­هاي جديد

  S4G5جذب هيات علمي تمام وقت جهت نظارت و و راهنمايي پژوهشگران

 S6G1برگزاري دوره ­هاي كوتاه مدت مرتبط جهت معرفي زمينه هاي تحقيقات و شفا ­سازي اهداف تحقيقات

 

عوامل حياتي موفقيت

 

۱-    توجه به اصول اخلاقي و مباني تحقيق و پژوهش

۲-    بهره­برداري از تجهيزات و فناوري روز دنيا

۳-    تقويت انگيزه هيات علمي، پژوهشگران، كارمندان مركز

۴-    ايجاد ساختاري منعطف و پويا

۵-    كاهش رسميت

۶-     زمينه ­هاي تحقيقاتي مرتبط، جذاب و هدفدار  

 

بررسي عوامل محيط داخلي و خارجي

 

الف- عوامل محيطي خارجي

 

ب- عوامل محيطي داخلي

 

 

 

بازدیدکنندگان

  • Total Visitors: 2796