مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

  • چ, ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۱۶:۲۲

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریبدانشگاه علوم پزشکی اصفهان- جنب تالار شریعتی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

 

تلفن تماس : ۳۷۹۲۹۱۲۸-۰۳۱ 

 

نمابر: ۳۶۶۹۲۸۳۶-۰۳۱

 

صندوق پستی: ۳۱۹-۸۱۷۴۵

 

کدپستی: ۸۱۷۴۵

 

 

پست الکترونیک: aprc@mui.ac.ir

 

نشانی الکترونیکی:  prc.mui.ac.ir