کتاب های تالیف شده مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی                                    

 

 

تالیف کتاب :سیستم ایمنی و آلرژی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان :دکتر ناهید اسکندری-دکتر رضا باستان-دکتر نفیسه اسماعیل- دکتر  سید حمید زرکش اصفهانی

 

سال انتشار ۹۴

 

 

 

تالیف کتاب :ایمونولوژی پایه پزشکی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان :دکتر ناهید اسکندری-امید میر مسیب-عماد فیاضی-محمد صادق پور جعفری-مریم بمانعلی زاده-سپیده حسنی میرزاجانی

سال انتشار ۹۳

 

 

 

تالیف  کتاب :سلول ها چگونه با هم گفتگو میکنند؟

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان -دکتر شقایق حق جوی جوانمرد-دکتر شروین غفاری حسینی

 

سال انتشار ۹۱

 

 

 

 

تالیف  کتاب:اشنایی با سیستم های ثبت سیگنال پزشکی از حیوانات آزمایشگاهی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان –مهدی خورشیدی- پروانه اسماعیلی-دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

سال انتشار ۹۱

 

 

 

تالیف  کتاب : نقش روغن ها در سلامتی و بیماری

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان:دکتر صدیقه عسگری-بهار نظری

سال انتشار ۸۸

 

 

 

تالیف  کتاب :چه روش هایی در تحقیقات زیست پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند؟

راه کمال- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان -دکتر شقایق حق جوی جوانمرد-دکتر مرجان گلشنی

سال انتشار ۸۷

 

 

 

 

 

 

بازدیدکنندگان

  • Total Visitors: 2820